• MOR & FAR:

    CH S*MANTAS ROSIE &
    CH SE*TRIQUETRAS LATITUDE HALO

  • FÖDDA 2017-05-06 AUREOLA KULLEN

    TVÅ NEVA MASQUERADE FLICKOR, TVÅ SIBIRISKA FLICKOR OCH EN SIBIRISK POJKE

  • CATTIAS AUREOLA HARLOW, ROSEWOOD, ROSANNE, ROSITA, ROSALIE

  • 4 ÅR